Yağmur Suyu Toplama Sistemi Zorunlu

Doğal su kaynaklarının korunması amacıyla, 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirildi.

Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılacak. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanacak, atık su şebekesine bağlanamayacak.

23 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklendi.
“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu adına bir açıklama yapan Gürol İnan, bu maddeye istinaden Bodrum Belediyesi’nin de meclis kararıyla daha küçük parseller için zorunluluk getirebileceğini söyledi.

Bodrum’da yılda metrekare başına yaklaşık 700 mm yağış olduğunu ve 100 m2 çatıda yılda 70 ton su biriktirilebileceğini kaydeden İnan, bu suyun bahçe sulaması, rezervuar gibi amaçlar için doğrudan kullanılabileceğini veya filtre edilerek her türlü amaç için değerlendirilebileceğini ifade etti. İnan, “Kişi başı ortalama tüketim 250 litre seviyelerinde olduğunu kabul edersek dört kişilik bir ailenin 70 günlük, daha düşük su tüketimlerinde daha uzun süre su ihtiyacı yağmur hasadı ile sağlanabilir. Grafiğe bakacak olursak biriktirecek yağmur suyu, yağışın olmadığı aylarda bahçe sulaması için kullanılsa dahi önemli bir kazançtır. Yılın yaklaşık beşte birinde, toplanan yağmur suyuyla ihtiyaç karşılanabilir. Bir diğer deyişle %20 su tasarrufu yapılabilir.” diye konuştu.

İşte Kent Konseyi Su Çalışma Grubu’nun hazırladığı o grafik;