Vali’den CHP Afişlerine Yasak Geldi

Muğla’daki CHP binalarına asılan “128 Milyar Dolar Nerede?” afişleri Muğla Valiliği tarafından yasaklandı. Bodrum’daki CHP ilçe binası ve mahalle temsilciliklerine asılan afişlerin indirilip indirilmeyeceği merak konusu.

CHP Bodrum İlçe örgütü bugüne kadar merkez bina ile birlikte Gümüşlük, Gündoğan, Turgutreis, Mumcular mahalle temsilciliklerine “128 milyar dolar nerede” afişi asmıştı.

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Son günlerde ülke genelinde reklam panolarına ve parti binalarına “128 Milyar Dolar Nerede?” ibareli vb. pankart ve afişlerin asıldığı bilinmekte olup İlimizde de söz konusu afiş ve pankartların asıldığı ve asılmaya devam edebileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu bu ve benzeri afişlerin devletin kurum ve organlarını zan altında bırakabileceği ve karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirebileceği değerlendirildiğinden 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin c bendine göre, İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu egemenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin a bendi uyarınca Vali İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. denilmekte olup; Bu doğrultuda gerekli başvurular ve izin alınmadan ilimiz sınırları içerisinde asılması muhtemel bahse konu, bu ve buna benzer afiş ve pankartların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a bendi uyarınca kolluk kuvveti marifetiyle kaldırılması ve 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddelerince gerekli idari işlemin yapılması kararı alınmıştır.”