Eğitim Sen Başkanı Savran’dan Sert Sözler

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, Menteşe’deki bazı okullarda ders saatleri içerisinde öğrencilerin veli izni olmadan Mevlid-i Nebi etkinliklerine götürülmesine tepki gösterdi.
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarına Mevlid-i Nebi etkinliklerinin düzenlenmesi talimatının verildiğini hatırlatan Savran, Menteşe’deki bazı okullarda öğrencilerin ders saati içerisinde söz konusu etkinliklere katılmaları için dersten alındıklarını ileri sürerek bu uygulamanın yasal bir dayanağı olmadığını kaydetti.

Savran, konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Öncelikle okullarda okutulacak dersleri gösteren haftalık ders çizelgelerinde yer almayan bir dersin ya da etkinliğin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı yoktur. Ayrıca öğrencilerin ders saatleri içindeki etkinliğe katılmak istememeleri durumunda nereye gideceği, güvenliği , ailesine ve okula karşı öğretmenin sorumluğunun ne olacağı belirsizdir. Bu durumda öğretmenin müfredatla ilgili sorumluğunu nasıl yerine getireceği de belirsizdir.
Belirtmek isteriz ki okulların herhangi bir dini etkinliğin mekanı haline getirilmesi, Bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez. Çünkü okullar, farklı inanç gruplarının her birinin eşit değerde görülmesi gereken kurumlardır. Bu nedenle hiçbir çocuğun inancı ya da kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaması garanti altına alınmalıdır..
Anayasa ve 1739 MEB Temel Kanunda belirtilen kamusal hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin içeriğinin oluşturulması, uygulanmasının gözetim ve denetiminin devletin hizmet alanlı içerisinde olduğu, genel idari esaslara göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve devredilemeyeceği açıktır. Aksi halde eğitim-öğretim hizmetleri dini vakıf cemaatlerin vesayetine terk edilmesinin ciddi tehlikeli sonuçları olacaktır. MEB temel amacına uygun olarak öğrencilerimizi evrensel normlara ve insan haklarına göre yetiştirmek zorundadır. Öğrencilerimiz demokratik, laik, ve bilimsel bir eğitim almalıdırlar.” dedi.
Muğla Eğitim Sen olarak okullarda eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştiren bu ve benzeri uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunduklarını ifade eden Savran, “Okulların dini etkinliklerin değil, laik ve bilimsel eğitimin mekanları olması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Konuya duyarlı tüm Muğla Halkını, velileri, eğitim emekçilerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz.” diye konuştu.