Gündoğan’daki Usulsüz Yapılaşmaya ‘Dur’!

Türkiye’nin kıyılarında usulsüz olarak ilerleyen yapılaşma, işgal ve deniz yüzeyi dolgularının önlenmesi yolunda Muğla 1. İdari Mahkemesi’nden emsal karar…

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Gündoğan Kızılburun sahilinde, Besa Marin Turizm İşletmeleri tarafından yapılan deniz üzerindeki ruhsatsız dolgu alanın, yapı kayıt belgesi alınan 1350 metrekarelik kısmı hakkında son noktayı Muğla 1. İdari Mahkemesi koydu.
Daha önce Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kayıt belgesi değerlendirme Komisyonu bu alanın 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olma şartını taşımadığını zira sonraki tarihlerde ilave alan ihdas edildiğini belirterek 19.08.2019 tarih 583 sayılı kararı ile yapı kayıt belgesini iptal etmişti. Bu gelişme üzerine belgenin iptaline itiraz davası açan Besa Marin’in girişimi sonuçsuz kalırken, yapı kayıt belgesinin iptali kararı Muğla 1. İdari Mahkemesi tarafından onaylanmış oldu.
Dava konusu olan 309 ada 1 parselin deniz yüzeyindeki ruhsatsız dolgu alanın 1350 m2lik kısmı için alınmış yapı kayıt belgesinin iptalinin, tüm kıyı kentlerinde usulsüz olarak deniz üzerinde yapılan dolgular, işgaller ve kanuna aykırı yapılaşmaların engellenmesi bakımından emsal oluşturması bekleniyor.
Öte yandan Hazine tarafından Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde devletin hüküm tasarrufu altında olan, Gündoğan Kızılburun’daki 31.454,43m2’lik kıyı vasfındaki alana ve deniz yüzeyine yapılan müdahalelerin durdurularak, taşınmazların eski hale getirilmesine yönelik açılmış dava da halen devam ediyor.
Kararın gerekçesinde, Anayasanın 43. Maddesinde bulunan “Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yaralanmada öncelikle kamu yararı gözetilir “ kuralı yer alıyor.
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. Maddesinde de “kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, hendek, tel örgü, parmaklık, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” hükmüne yer veriliyor. Anayasa ve yasa hükümleri, kıyı alanlarında kesin yapı yasağı bulunduğuna ve yapı kayıt belgesi alarak korunmasının söz konusu olamayacağına işaret ediyor.