Milas Ilbıra Dağı’nın Çamları Yok Olacak!

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun Milas’ta bulunan bir maden tesisine ruhsat verilmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Önergede, Milas’taki Ilbıra Dağı bölgesinde bir firmaya zültanit ve boksit madenciliği için ruhsat verildiğini dile getiren Ergun, çok sayıda kızılçam ağacının yok olmasına neden olan bu girişimle ilgili çarpıcı sorular yöneltti.

İşte o soru önrgesi:

Muğla ilimizin Milas ilçesinde bulunan Ilbıra dağı bölgesinde zültanit ve boksit madenciliği için bir firmaya ruhsat verilmiştir. Söz konusu madencilik faaliyetleri için çok sayıda kızılçam ağacı ile değişik türde ağaçlar kesilmektedir. Madencilik faaliyetinin önemli bir unsuru olan patlatma faaliyetleri ile yer altı su kaynakları tehdit altına girmiştir. Ayrıca 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20’nci maddesinde “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mâni olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmü açık olmasına rağmen, söz konusu maden tesisi zeytinliklerin çok yakınında inşa edilmiştir. Bu sebeple zeytin ağaçları ve zeytincilik faaliyetleri bu durumdan olumsuz şekilde etkilenmektedir. Dolayısıyla bölgesinde yeraltı sularına, ekosisteme ve zeytincilik faaliyetlerine zarar veren bu maden tesisi hakkında bazı hususların izah edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

  1. Söz konusu maden ocağının “ÇED Olumlu” raporu var mıdır?
  2. “ÇED Olumlu” raporu var ise tesisin faaliyetleri 3573 sayılı kanunun 20. Maddesi ile çelişmekte midir?
  3. “ÇED Olumlu” raporu yoksa, bu tesise ruhsat verilmesindeki kamu yararı nedir?
  4. Tüm bu ruhsat ve izinler verilirken bölgedeki vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin görüşlerine başvurulmuş mudur? Başvurulduysa ne yönde görüş belirtmişlerdir?