Bodrum Manşet

Mühürleniyor Ama Yıkılamıyor

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi Geriş Mevkii’ndeki RES türbinleri, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Daha önce şantiye sahasındaki idari bina için alınan yıkım kararlarına, şimdi dört adet devasa türbin de eklendi. Şimdi, mühürlenmesine..

Mühürleniyor Ama Yıkılamıyor

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi Geriş Mevkii’ndeki RES türbinleri, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Daha önce şantiye sahasındaki idari bina için alınan yıkım kararlarına, şimdi dört adet devasa türbin de eklendi. Şimdi, mühürlenmesine rağmen 5 yıldır yıkılamayan şantiye binası gibi türbinlerin de yıkılıp yıkılamayacağı merak ediliyor.

Bodrum Belediyesi, türbinlerin mühürlendiğini, şu açıklama ile duyurdu:

Yalıkavak Mahallesinde 2012 yılında verilmiş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansı ile faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış ve 2019/1440 Esas, 2020/1196 Karar numarasıyla planların iptaline karar verilmiştir.

Yine Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi kapsamında yapı ruhsatı bulunmayan, iki adedi İlçemiz Karakaya Mahallesi tapulama sınırında, iki adedi İlçemiz Geriş Mahallesi tapulama sınırında yer alan toplam dört adet rüzgar türbini, 3194 sayılı İmar Kanunu ve emsal Danıştay Kararlarına göre yapı ruhsatına tabi olması sebebiyle ruhsatsız/kaçak yapı konumundadır.

Bu sebeplerle, hukuki süreci tamamlanmış olan Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili olarak yapı ruhsatı bulunmayan dört adet rüzgar türbini Belediyemiz ekiplerince 12/04/2021 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre mühürlenmiştir.

İlgili mevzuat çerçevesinde idari işlem süreci devam etmektedir.

2016’DAN BU YANA MÜHÜRLÜ ANCAK YIKILAMIYOR

Geriş’teki RES’lerle ilgili hukuki süreç, Yalıkavak sakinleri tarafından kurulan sivil inisiyatifin girişimiyle 2016’da başlatılmıştı. RES inşaatının imar planlarına, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle başlatılan hukuk mücadelesi, mahkeme kararlarıyla tescillenmiş, kaçak, hukuksuz ve fiili işgal durumunda olan şirketin şantiyesi dönemin Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlenmişti.

Açılan tüm davalar kazanılmış ancak mühür fekki ile inşaat devam etmişti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi 2016 yılında RES’lerin kamuya ait bir proje olmadığı ve 3. derece SİT alanında sürdürülen kaçak bir faaliyet olduğu yönünde karar alarak Bodrum Belediyesi’nin mühür ve yapı tatil zaptı kararının uygun bulmuştu. Bodrum Belediye Meclisi Encümeni, yine  15 Kasım 2016 tarihinde yıkım kararı ve para cezası ile ilgili karar aldı. Şirket de yürütmeyi durdurma davası açtı. 4 Mayıs 2017 tarihinde encümen bir kez daha yıkım kararı aldı. 14 Eylül 2017’de bu karar mahkeme tarafından da onaylandı. Ancak yıkım bir türlü başlatılamadı.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL