Bodrum’a Doğalgaz Ne Pahasına Gelecek?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum’a ‘müjdeli haber’ olarak duyurduğu doğal gaz projesine, çevre örgütlerinden çok sert tepki geldi. Dört sivil inisiyatif tarafından yapılan ortak açıklamada “Bodrum’a doğalgaz gelecek diye sevinen hemşehrilerimize bunun tam olarak ne pahasına olduğunu açıklamanın göreviniz olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, Bodrum Savunması ve Gümüşlük Forumu tarafından ortak bir deklarasyon yayımlanarak ekolojik denge açısından ağır sonuçları olan bu proje ile ilgili Bodrum kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini açıkladı.
Bodrum Belediye Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan sivil inisiyatifler, doğal gazın Bodrum’a geleceği yönündeki haberin nasıl bir müjde olduğunu sordu.
Açıklamayı, dört inisiyatif adına MUÇEV Bodrum Eş Sözcüsü Umay Karabaş okudu. Bodrum Belediye Başkanlığı’nın dört ay önce imza attığı İklim İçin Eylem Planının hatırlatıldığı açıklamada “İklim krizinden en hızlı etkilenecek yerler kıyı bölgeleri ve Bodrum da bunlardan birisi iken bütüncül, koruma, önleme odaklı çalışmalar yerine, iklim krizini daha da tetikleyici projelere imza atmayı, hangi açılardan Bodrum’un yararına görüyorsunuz? Bodrum’a doğal gaz gelecek diye sevinen hemşerilerimize bunun tam olarak ne pahasına olduğunu da açıklamanın; bunun Bodrum’a sosyal, kültürel, ekolojik ve maddi maliyetinin ne olduğunun anlatılmasının da göreviniz olduğunu düşünüyoruz. Ne dersiniz? Bu boyutta projeler için ortak akılla hareket etme, kente birlikte sahip çıkma adına, seçim döneminizde de dediğiniz gibi sivil toplum ve meslek odaları ile görüşmeler yapmanın, katılımcılığı ve şeffaflığı sağlayarak kararlar almanızın hayati olduğu kanaatindeyiz. Ne dersiniz?” ifadeleri dikkat çekti.
İşte o açıklama:
Bodrum Belediyesi’nden 3 Nisan akşamı ‘müjdeli haber’ olarak servis edilen “doğal gaz projesini” dehşetle karşıladık.
Oysa 7 Kasım 2020 tarihli, yine Belediye’den yapılan duyuru ile sizden esas müjdeli haberi almıştık. Duyuruda, “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesine bugüne kadar Türkiye’de sadece 23 Muğla’da ise ilk imza atan belediye olduklarını belirten Başkan Ahmet Aras, insana, doğaya ve yaşayan tüm canlılara saygılı belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.” yazıyordu. https://bodrum.bel.tr/haber.php?id=8207
Bodrum, Fethiye’yle birlikte Muğla’da İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu imzalayan iki belediyeden biri. Bölgemizin, ülkemizin ve tüm gezegenin gerçeklerini ve önceliklerini kavrayan bir yönetim anlayışı gördüğümüz için sevinmiş, Bodrum’un “iklim için eylem planı”nın hazırlığına seve seve destek vereceğimizi de çeşitli görüşmelerde iletmiştik.
Bu deklarasyona belediye olarak imza atmamızın üzerinden 5 ay geçti.
Dünyanın her köşesinde iklim krizinin baş aktörlerinden biri olarak fosil yakıt tüketimi bilimsel ve somut olarak ortaya konup, bundan vazgeçilmesi yönünde planlar hazırlanıp yürürlüğe konurken; biz ülkemizdeki öncü belediyelerden biri olup ilgili çalışmaları yapacağımızın taahhüdünü 5 ay önce somut olarak vermişken, bir fosil yakıt olan doğal gazın Bodrum’a geleceğinin haberi nasıl bir müjdedir?
Servis edilen haberde, ekolojik denge açısından ağır sonuçları olan bu projeye dair kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir. Dolayısıyla aşağıdaki sorulara yanıt talep ediyoruz.

  1. İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu imzaladıktan sonra Belediye bünyesinde ilgili çalışmaları yürütmek için kurulan sürdürülebilirlik birimi bugüne kadar neler yapmıştır? Halihazırda faal bir birim midir?
  2. Artan nüfusun ısınma ihtiyacı ve dolaylı olarak elektrik tüketimi düşünülerek önümüze gelen bu projenin gerçekten temiz, iklim ve doğa dostu alternatifleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirilip, elenmiş midir? Bundan Bodrum’un haberi var mıdır? Değerlendirme ve karar süreçlerine Bodrumlular aktif ve şeffaf olarak katılmış mıdır?
  3. 2013 yılında Bodrum Kaymakamlığı tarafından gündeme getirilen “Bodrum’a Doğal Gaz” fikri, takip eden yıllarda, 2015’de, 2016’da, 2018’de “çatı üstü güneş panelleri”nin de yoğunlukla konuşulduğu, temiz ve yenilenebilir enerji çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Doğal gaz şöyle dursun, santral büyüklüğünde projelere bile gerek kalmadan, halihazırdaki yapıları dönüştürmek belli ki Bodrumlunun yoğunluklu tercihidir. Bu çalışmalar ve tercih yok mu sayılmaktadır?
  4. Yılın en az 7 ayı süre ve açı olarak güneşin cömert olduğu bölgemizde fosil yakıta bağımlı hale gelmeyi düşünmek çağımızın hangi gerçekleriyle uyuşmaktadır?
  5. Bodrum’un “altının” kültür mirası açısından ne kadar zengin olduğunu daha evvelsi gün ortaya çıkarılan 2400 yıllık lahit ile bir kez daha görmüşken, bu bize yeni altyapı işlerine girişmeyi mi söyler? Yoksa kültür mirasını gözetip koruyarak üstyapıların değerlendirilmesini mi?
  6. Bodrum’un artan nüfusuna Milas’tan su, başka bir yerden doğal gaz, onlarca yeni yapı derken, bu yarımadanın ölmekte olduğunun farkında mıyız? Esas soruna bir çözüm bulma yoluna gitmeden, semptomatik tedavi gibi, yama gibi projelerle Bodrum yüzünden başka yerlere de zarar verdiğimizin bilincinde miyiz?
  7. Bu projenin karbon ayak izi hesaplanmış mıdır? Bu projenin yapımında örneğin ne kadar su harcanacaktır? Bu proje ÇED Yönetmeliği EK 1 madde 29’a göre ÇED sürecine tabi değil midir?
  8. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs halkları Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de çıkarılması planlanan fosil yakıtlara karşı yanyana gelmiş, “kazma bırak” diyerek harıl harıl ve haklı bir mücadele yürütürken, biz burada fosil yakıta yeni bir talep oluşturarak bölgemize, gezegene, 7 Kasım 2020’deki sözlerinizin aksine, insana, doğaya, canlılara; ek olarak ortak akıl ve kültüre alabildiğine ters bir çaba içine girmiş olmuyor muyuz?
  9. İklim krizinden en hızlı etkilenecek yerler kıyı bölgeleri ve Bodrum da bunlardan birisi iken bütüncül, koruma, önleme odaklı çalışmalar yerine, iklim krizini daha da tetikleyici projelere imza atmayı, hangi açılardan Bodrum’un yararına görüyorsunuz?
  10. Bodrum’a doğal gaz gelecek diye sevinen hemşerilerimize bunun tam olarak ne pahasına olduğunu da açıklamanın; bunun Bodrum’a sosyal, kültürel, ekolojik ve maddi maliyetinin ne olduğunun anlatılmasının da göreviniz olduğunu düşünüyoruz. Ne dersiniz? Bu boyutta projeler için ortak akılla hareket etme, kente birlikte sahip çıkma adına, seçim döneminizde de dediğiniz gibi sivil toplum ve meslek odaları ile görüşmeler yapmanın, katılımcılığı ve şeffaflığı sağlayarak kararlar almanızın hayati olduğu kanaatindeyiz. Ne dersiniz?