Bodrum

İlk Belediye Meclisi Pazar Günü Toplanıyor

Bodrum Belediyesinin, Tamer Mandalinci’nin başkanlığındaki ilk belediye meclis toplantısı 07.04.2024 Pazar günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Belediye Meclisinin gündemi şöyle: I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI..

İlk Belediye Meclisi Pazar Günü Toplanıyor

Bodrum Belediyesinin, Tamer Mandalinci’nin başkanlığındaki ilk belediye meclis toplantısı 07.04.2024 Pazar günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Belediye Meclisinin gündemi şöyle:

I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II- MAZERETLERİN OYLANMASI

lll-5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 55. MADDESİ VE MECLİS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ GEREĞİ “BODRUM BELEDİYESİ 2023 YILI DENETİM RAPORU’NUN” MECLİS BİLGİSİNE SUNULMASI

1-     5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, iki yıl süreyle görev yapacak olan “Meclis Başkanlık Divanının” belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

2-      5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi.  

                                                                                                         (Yazı İşleri Müdürlüğü)

3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.  

                                                                                                         (Yazı İşleri Müdürlüğü)

4-     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

                                                                                                         (Yazı İşleri Müdürlüğü)

5-     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

                                                                                                                                                                                                                        (Yazı İşleri Müdürlüğü)

6-     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “İşgaliye Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

7-     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

8-     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “ Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

9-     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “ Gençlik ve Spor Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

10-   5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “ Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

11-   5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “ Tahsil Yardım Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

12-   5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği  Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

13-   5393  sayılı  Belediye  Kanununun  24. maddesi  gereğince,  bir  yıl  süreyle  görev yapacak                 ”Toplumsal Cinsiyet Eşitlik  Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

14-   5393  sayılı  Belediye  Kanununun  24. maddesi  gereğince,  bir  yıl  süreyle  görev yapacak “ Bodrum Belediyesi Hayvan Hakları  Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.  

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

15-   Belediyemizin de üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere 3 asil, 3 yedek üyenin  belirlenmesi.

                       (Yazı İşleri Müdürlüğü)

16-   Belediyemizin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üyenin  belirlenmesi.

                       (Yazı İşleri Müdürlüğü)

17-   Belediyemizin de üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üyenin belirlenmesi.

                       (Yazı İşleri Müdürlüğü)

18-   Belediyemizin de üyesi olduğu Ege  ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinde,  Birlik Tüzüğünün 9. maddesine istinaden Belediyemizi temsil etmek üzere 3 asil ve 2 yedek üyenin belirlenmesi.

                      (Yazı İşleri Müdürlüğü)

19-   Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğinin,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

                                                                                               (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

20-   4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi gereğince, Bodrum Belediyesinde görev yapan, işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

                                                                                            ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü )

 21- Bodrum Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

                       (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL