Bodrum

Bodrum Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.11.2023 Çarşamba günü saat: 14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecek. 1- Muğla..

Bodrum Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.11.2023 Çarşamba günü saat: 14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecek.

1- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı askı ilan süresi içinde Belediyemize iletilen itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan 26.10.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

2- İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tekrar görüşülmesi teklifine ilişkin alınan 26.10.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan bazı ihalelerin sözleşme bedellerinin bütçede tahmin edilen ödeneklerden düşük ihale edilmesi sonucu artan ödeneklerin atıl kalmaması için, ödeneklerinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine aktarım yapılmasının görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4- İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10.000 (onbin) adet yapının 6306 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğine göre envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesi için Bodrum Belediye Başkanlığı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi arasında ortak hizmet projesi protokolü imzalanması, bunun için Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

                                                            (Yapı Kontrol Müdürlüğü)  

5- Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile Bodrum Belediyesi ortak projesi olan Bodrum CV’nin merkezi olarak da kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi N18-C-24-B-1-A pafta 1131 ada 1 parselde bulunan 538,05 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi’nin (c) fıkrasına istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve taşınmazın 25 yıllığına kullanım hakkı ile tahsis kararının verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL