Bodrum

Güney Ege İş Dünyası Bodrum’da Tanıştı

GESİFED (Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) tarafından birincisi düzenlenen GESİFEDİŞ “Üye Buluşma – İş Geliştirme” etkinliği BESİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. TR 32 bölgesi olarak anılan Muğla, Aydın ve..

Güney Ege İş Dünyası Bodrum’da Tanıştı

GESİFED (Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) tarafından birincisi düzenlenen GESİFEDİŞ “Üye Buluşma – İş Geliştirme” etkinliği BESİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

TR 32 bölgesi olarak anılan Muğla, Aydın ve Denizli illerinde bulunan iş insanları derneklerinin üyeleri, bu derneklerin çatı örgütü olan GESİFED tarafından düzenlenen GESİFEDİŞ adlı etkinliğin ilkini BESİAD ev sahipliğinde Bodrum Azka Hotel’de düzenledi. Bu üç ilden ve ilçelerinden gelen yüze yakın firma sahibi önceden hazırlanan eşleştirme mekanizması sayesinde iletişim ihtiyacı duydukları sektör ve firma temsilcileri ile tanıştılar, işlerini anlattılar ve ticari iş birliği potansiyellerini konuştular.

Etkinlik GESİFED Ticaretin Geliştirilmesi Komisyonu tarafından icra edildi. Komisyon başkanı Engin Kaplan yaptığı açılış konuşmasında; iş hayatının, iş insanlarının ekonomimizin çok sarsıntılı, belirsizliklerle dolu, pandemiden başlayarak, yangınlar, depremler, seçimler gibi bir çok türbülansın içinden geçtiğini, fakat iş dünyasının en önemli kuralı olan enseyi karartmamak düsturu gereği GESİFED Ticaretin Geliştirilmesi Komisyonu olarak güçlü bir organizasyon için uzun zamandır çalıştıklarını belirtti. İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan hızlı, verimli ve doğru iletişim için bu etkinliği planladıklarını belirten Kaplan, gerçekleşecek olan görüşmelerin hangi mekanizma ve akış ile planlandığını, katılımcıların uygulayacakları metotları izah ettikten sonra ev sahipliğini üstlenen BESİAD başkanı Neslihan Nazlıoğlu’na teşekkür ederek kürsüye davet etti.

BESİAD (Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği) yönetim kurulu başkanı Neslihan Nazlıoğlu GESİFED’e bağlı dernek temsilcileri ve katılımcılara “Hoş Geldiniz” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

“Bağlı olduğumuz DENİZLİ, MUĞLA, AYDIN bölgesinde, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplayan GESİFED’e üye olan derneklerin, üyelerinin birbiri ile tanışması, firma bilgi alışverişi yapması, yeni iş imkânlarının doğması ve iş birliklerinin oluşmasını amaçlıyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyor, Seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs’ta seçilen 28. dönem milletvekillerimize başarılar diliyor, her birinden tüm yetkilerini ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanmalarını bekliyoruz. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye’ye odaklanmanın vaktidir ve ülkemizin, hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir. Seçim sonuçlarında Bodrum adına en büyük gururumuz 32 yıl sonra Bodrum’un sesi ve kulağı olacak bir milletvekilimizin çıkmasıdır. Süreyya Hanımı da ayrıca tebrik ederim. Bodrum’un milletvekili çıkarması konusunda BESİAD adına hiç mütevazi olamayacağız. Lobi faaliyetlerini başarıyla yürütmüş, hatta oda ve diğer STK ların toplanıp ortak basın açıklaması yapması konusunda ön ayak olmuştur. Umarım vekilimiz bizlerle işbirliği içinde olur, Bodrum’a dair sorun ve çözümleri ile ilgili bizlerle istişare içinde verimli sonuçlar üretiriz. Bu hareket Bodrum adına çok faydalı ve amacına uygun olur. Her zaman siyaset üstü ve kırmızı çizgileri olan BESİAD Bodrum adına elini taşın altına sokmaya, her zaman olduğu gibi 21 yıldır İzleyen değil, yapan olmaya, devam edecektir.

Kur politikasındaki belirsizlik, faiz politikası ne yazık ki enflasyon başta olmak üzere ekonomideki pek çok parametreyi de olumsuz etkiliyor. Enflasyon baskısı, şirketlerin her kalemde maliyetlerini yükseltirken, ücretli kesim dâhil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Sene başında özellikle asgari ücrete yapılan yüksek zam oranına rağmen alım gücü hızla düşmekte. Geçen yıl özel sektörde pek çok şirket çalışanlarını enflasyondan korumak için insiyatif aldı. Şiddetli enflasyon ortamında bu yıl da özel sektörde bu konu tekrar değerlendirilmekte. Bununla birlikte doğru iktisadi politika adımları atılmadığında, maalesef sadece ücretlerde ayarlama yapmanın çalışanların refah artışına yeterli katkıyı sağlamadığını da görüyoruz.

Geldiğimiz noktada tasarruflar bir yıl öncesine göre daha da eridi. Refah kaybı yaşayan herkes de bugün haklı olarak bugün harcamazsam yarın paranın hiç değeri olmayacak alım gücüm daha da düşecek diye daha da tüketmeye başladı. Daha çok tüketmek demek daha az tasarruf demek, daha büyük bir cari açık demek ve hepsinden öte kontrol edilemeyen bir enflasyon demek.

Ülke ekonomimizin en kısa sürede doğru banka, para ve maliye politikalarının uygulanması ile düzeltilmesi en büyük umudumuz.

Ötekileştirmeden, ötekileşmeden, odağımızı cumhuriyet ilkelerimizden bir an bile ayırmadan, her türlü zorluğun üstesinden kenetlenerek aşabileceğimizin farkındalığında olarak, kuva-i milliye çocukları olduğumuzu hiç unutmadan ümitsizliğe düşmeden, her zorluğun üstesinden gelebileceğimiz güzel günler diliyorum. Hepinize şimdiden güzel tanışmalar, faydalı işbirlikleri dilerim dedi.

GESİFED Başkanı ve aynı zamanda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin de GESİFED ve TÜRKONFED hakkında, üyelerine çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

GESİFED Başkanı Oktay Mersin, yaptığı konuşmada kısaca şunları söyledi;

“GESİFED, Muğla, Denizli ve Aydın bölgelerini kapsayan, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nda TR32 Bölgesi diye anılan bölge izdüşümünde yapılanmasını gerçekleştirmiş, iş dünyasında hizmet veren STK ların bir araya gelerek oluşturduğu bir çatı örgüttür. Bu bölgede 2012 senesinde 5 dernek bir araya gelerek bu federasyon kuruldu. Bu dernekler arasında BESİAD’da vardı. Federasyon daha sonra üst kuruluşumuz olan TÜRKONFED’e üye oldu. TÜRKONFED bugün Türkiye’nin her tarafına yayılmış ve 30 bölgesel federasyon ve 300 ün üzerinde üye derneği olan Türkiye’nin en büyük bağımsız ve ülkemizin her bölgesinde üye dernekleri olan bir konfederasyondur” dedi.

3 ilin ekonomisinden de bahseden Mersin; “ Muğla, istihdamın daha çok tarım kesiminde olduğu, ekonomisinin turizm, tarım ve maden ile öne çıktığı illerimizdendir. Muğla, Türkiye’nin en büyük zeytinyağı üreticilerinden biridir. Muğla’nın büyüyen turizm sektörü, ildeki inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerini özellikle pandemi ile birlikte arttırmıştır.

Aydın, tarımsal üretim açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Aydın ilinin 24 adet coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Aydın, turizm açısından, özellikle tarihi yerleri ve kıyı bölgeleri nedeniyle popüler bir merkezidir. Aydın’ın sanayisine baktığımızda, sanayi ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi işlemeye yönelik gıda imalatı, makine ve ekipman imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ürünleri imalatı ve kimyevi maddeler imalatından oluşmaktadır.

Denizli, ekonomisinin ana itici güçlerinden biri olan tekstil endüstrisiyle öne çıkmaktadır. Denizli’de Tekstil, Doğal Taş sektörlerinin yanında Turizm ve Tarımın stratejik sektörler olarak ele alınması önemlidir. Denizli’nin 14 Coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Denizli’nin güçlü olduğu yönlerden biri olan üzüm üretimi ve sahip olduğu bağ alanları ön plana çıkmaktadır. Üzüm üretiminde 2021 verilerine göre Türkiye’de üçüncü sırada yer almaktadır. Bu amaçla Çal-Bekilli-Güney bölgesinin turizm tesisleri ön plana çıkarılmalıdır. Diğer güçlü ürünü olan Kekik’te Denizli, dünya üretiminin % 75’ini karşılamaktadır. Turizm açısından bakıldığında öncelikli hedef Muğla ve Aydın gibi gelen turistin kalım sürelerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla gastronomi turizmini destekleyici politikalar ve hizmete giren Karahayıt PAU Termal tedavi merkezi faydalı olacaktır.” dedi

Etkinliğin düzenlenmesinin önemine de vurgu yapan GESİFED başkanı Oktay Mersin, bu etkinliği düzenleyen Ticaretin Geliştirilmesi Komisyonu Başkanı Engin Kaplan’a, komisyon üyelerine ve ev sahipliği görevini üstlenen BESİAD’a, başkan Neslihan Nazlıoğlu’na daha da önemlisi bir çok il ve ilçeden etkinliğe teveccüh gösteren iş insanlarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından B2B görüşmelere geçilirken katılımcılar, birbirleri ile tanışıp yeni işbirlikleri için karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundular. Yaklaşık 4saat süren B2B görüşmelerin ardından UN Global Compact Genel Sekreteri Melda Çele ve Engin Kaplan “İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Gündemi” konulu bir sohbet gerçekleştirdi. İklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, enerji, insan kaynakları gibi konularda kapsayıcı sürdürülebilirlik yaklaşımı konulu sohbete soru cevaplarla katılımcılar da dahil oldu. Akşamüzeri saatlerinde sona eren etkinliğin geleneksel hale gelmesi bekleniyor.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL