Bodrum

Bodrum’da Ortak Olmayan Akıl Harekete Geçti!

Bodrum Belediye Başkanlığı’nın BOTAV ile birlikte, ilçedeki sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına haber vermeden düzenlediği “Arama Konferansı”na, Bodrum’un en geniş katılımlı STK’sı Kent Konseyi’nden ve MUÇEP’ten sert tepki geldi…

Bodrum’da Ortak Olmayan Akıl Harekete Geçti!

Bodrum Belediye Başkanlığı’nın BOTAV ile birlikte, ilçedeki sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına haber vermeden düzenlediği “Arama Konferansı”na, Bodrum’un en geniş katılımlı STK’sı Kent Konseyi’nden ve MUÇEP’ten sert tepki geldi. MUÇEP, sivil toplumsuz arama konferansı düzenleyen BOTAV’ı, Valilik denetimi ve kontrolündeki MUÇEV’e benzetti!

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi ile Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi önünde dün (16 Haziran 2023) birer basın açıklaması yaptı.

“Başka bir Bodrum Yok” yazılı pankart açılan açıklamada, Bodrum Belediyesi iş birliğinde Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) organizasyonuyla yapılan “Bodrum’un sorunlarının ortak akılla giderilmesine yönelik” konferansa davet edilmemelerine tepki gösterildi.
MUÇEP Bodrum Meclisi adına açıklamayı okuyan Umay Karabaş, “11-12 Haziran tarihlerinde Bodrum Belediyesi iş birliğinde Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) organizasyonuyla ‘Bodrum’un sorunlarının ortak akılla giderilmesine yönelik’ bir ‘arama konferansı’ yapıldığını yerel basın haberleriyle öğrendik. Böyle bir konferansta örneğin Bodrum Belediyesi’nin tüm birimleri var mıydı?” diye sordu.

Davet bilgisinin paylaşılmadığını ifade eden Karabaş, “Kent Konseyi’ne, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB), Baro’ya, sendikalara, kadın örgütlerine, MUÇEP’in de içinde olduğu sivil toplum örgütlerine davet gitti mi? Hayır gitmedi. Belediyenin ya da BOTAV’ın sosyal medya hesaplarından çağrısı, daveti olmasa da bilgisi paylaşılmış mı? Hayır” dedi

ARADIĞINIZI İKİ GÜNDE BULDUNUZ MU?

Karabaş, “Dolayısıyla yerel basındaki haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla, ‘gelecek senaryoları ve mevcut durum değerlendirmesi’, ‘gelecek tasarımı’, ‘stratejik yol haritası’ başlıklarıyla çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Başlıklara bakınca tüm kenti ve bu kentin tüm paydaşlarını çok yakından ilgilendiren, ama organizasyon öznesine bakınca çok dar bir perspektife sıkıştırılmış, davet edilmeyenlere bakınca bu dar perspektifte kalması için özel çaba harcanmış izlenimi yaratan bir toplantı olduğunu görüyoruz. Burada yerelin ortaklaştığı bir ortak akıl bulmak mümkün müdür? Bir ‘arama konferansı’ olduğu iddia ediliyor. Acaba tam olarak neyi aradınız? Aradığınızı iki günde buldunuz mu?” sorularını yöneltti.

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Avukat Feyha Karslı ise “Bodrum’un sorunlarına ortak akıl yöntemiyle ‘bakmak ve çözüm bulmak için’ düzenlediğini belirten bu arama konferansına Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV başkanı sıfatı ile Ahmet Aras’ın yaptığı çağrı Bodrum Kent Konseyi’ne, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve Bodrumluya da iletilmedi” dedi.

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu, basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamada, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde Bodrum Belediyesi ve BOTAV işbirliğiyle düzenlenen “BOTAV Arama Konferansı’na çağrılmayan Bodrum sivil inisiyatifi, Belediye Başkanı Ahmet Aras’a seslenerek “Botav Arama Konferansının düzenlenmesi, çağrılılar, konferansın bütçesinin nasıl ve nelerden oluştuğu, kimin ödediği hakkında açıklama bekliyoruz ve takipçisi olacağız.” denildi.

Bodrum’da 11-12 Haziran 2023 tarihlerinde “Bodrum’un sorunlarına ortak akıl yöntemiyle bakmak ve aynı yöntemle çözümlerini bulmak için” Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı işbirliği ile düzenlenen Botav Arama Konferansı yapıldı.
Bodrum’un sorunlarına ortak akıl yöntemiyle “bakmak ve çözüm bulmak için” düzenlendiği öne sürülen bu arama konferansına Bodrum Belediye Başkanı ve Botav başkanı sıfatı ile Ahmet Aras’ın yaptığı çağrı Bodrum Kent konseyine, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve Bodrum’luya iletilmedi.

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bunun üzerine bir basın açıklaması yaparak, Bodrum Belediyesi’nin “halkın görüşünü ve onayını almadan” hayata geçirdiği geçmişteki bazı uygulamaları da hatırlatarak, Belediye Başkanı Ahmet Aras’a “Ya demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan, şeffaflıktan, eşitlikten taraf, Ya doğadan taraf, Ya Bodrum’dan tarafsınızdır. Ya da değilsinizdir. Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı olarak ortada duruyor!” mesajı gönderdi.

İşte Kent Konseyi’nin o açıklama metni:

Başkanın her zaman sözünü ettiği katılımcı çoğulcu demokratik yerel yönetim anlayışının, ortak akıl yönteminin sözde kaldığı ilk çalışma bu konferans olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır.

Örnekler çok fazla; 2019 yılında kamuoyuyla paylaşılan Kent Konseyi Kıyı Raporuna, kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen kıyı işgalleri fütursuzca, yüzsüzce devam ediyor, çünkü hiçbir müdahale yapılmıyor.
Kent Konseyi olarak 2021 yılı mart ayında Ahmet Aras’a açık mektup yazmış ve şunu demiştik;
“BODRUM İÇİN YAŞAM İÇİN BİRLİK OLALIM başlığı altında yapılan çağrımızla, Bodrum’un tarihi ve kültürel değerleri ile doğası üzerinde uzun süredir var olan, devam eden işgal, talan ve katliamlara karşı çıkan sivil toplumun, odaların, derneklerin, vatandaşın çalışmalarının ses getirecek bir güç birliği içerisinde birleşmesi ve önceliklerin doğru belirleneceği bir eşgüdüm toplantısında konuşulması için düzenlediğimiz toplantıya belediye başkanını, yardımcılarını davet etmiştik, ancak Belediye’den kimse katılmamıştı.
2022 yılının başında, “Nasıl bir yerel yönetim/ nasıl bir ortak çalışma iklimi/ nasıl bir katılım modeli/ kentin birlikte yönetimi / çözüm ortaklığı” başlıklarında demokratik katılımcı yerel yönetim ilkelerinin belirlenmesi, sorunların ortak akılla çözümü yöntemlerini belirlemek, uygulanması sağlamak amacıyla sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, mahallelinin katılımı ile müzakere yapılmasını sağlayacak arama konferansı hazırlığı için, Başkanın talimatıyla görevlendirilen kişilerle çalışmaya başladık. 2 aylık çalışma sonucu genel seçimlere yönelik strateji kapsamında CHP çoğunluklu, kadın erkek katılım eşitliğinin gözetilmediği arama konferansı programı konusunda ısrar edilmesi üzerine, Kent Konseyinin tüm sivil toplum örgütleri, parti, odalar vd. tüm kentliler açısından eşit ve yatay bir yapı olduğunu belirterek çoğulcu ve eşitlikçi olmayan bir süreçte yer almayacağımızı ileterek çalışmadan ayrıldık.

Ahmet Aras 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin öncesinde ve seçildikten sonra muhtelif toplantılarda, röportajlarda;
• Bodrum’u Kent Konseyi, TMMOB, Stk lar, sivil inisiyatiflerin katılımı ve katkısı ile birlikte yöneteceğim,
• Bodrum için yapılması gereken neyse birlikte karar vereceğiz,
• 1 Nisan 2019 dan sonra Bodrum’u demokratik katılımcı bir anlayışla yöneteceğim. Her konuda demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü bir yönetim anlayışı vaat ediyorum,
• Bundan sonra Bodrum’da herşey her platformda tartışılacak,
• Bodrum’u çevre, kültür, tarih başta olmak üzere tüm değerleriyle korunması için teminat veriyorum. Benim böyle bir gücüm ve duruşum var. Yarımadada yapılacak herhangi bir müdahalenin sizlerin onayından geçmeden benim tarafımdan onaylanması mümkün değil ,
• Bodrum’da her şeye müdahil olacağız. Yani bu bizi ilgilendirmez diye bir şey yok arkadaşlar. Biz her şeye müdahiliz
• Biz artık Bodrum’da tüm değerlerimizi koruma ağırlıklı bir plan ve program yapacağız. Tüm kurumlarla birlikte çalışmaya hazırız.
Ve
• VERDİĞİM SÖZLERİN ALTINA İMZAMI ATIYORUM demişti.
Bodrum’un yaşamsal sorunları ve çözümüne dair yapılan çalışmalar veya yapılmasını istediğimiz çalışmalar belediyeyle her zaman konuşuldu, çoğulcu, katılımcı müzakere süreçleri oluşturulması için ısrarcı , takipçi olundu. Ama bu süreçler neticeye ulaşamadan sona erdi. Bodrumun tarihinde yapılmış birçok çalışmanın dikkate alınmadığı, çoğulcu, katılımcı sürecin işletilmediği, ortak akıl aramanın, ortak aklın sözde kaldığı örnekleri çoğaltabiliriz. Global forum, Ant heaven, sivil toplum karşı çıkışıyla engellediğimiz doğalgaz konusu, Usuluk, çevre yolu projesi , cennet koyu talanı, yoksulluk, inşaat yasağı, over turizm ve Bodrum’da nasıl bir turizmin tartışılmaması gibi.
Bizler demokratik çoğulcu, katılımcı yerel yönetim ve süreçlerde ısrarımızdan vazgeçmedik ve her zaman Başkana sözümüzü, eleştirimizi çözüm süreçleriyle birlikte ilettik. İletirken Müzakere yolunu hep açık tutmayı seçtik. Ama bugün geldiğimiz yerde gördüğümüz, kamuoyuna, bizlere söylenen sözler sadece iyi bir vizyon stratejisi ile söylenen içi boşaltılmış, uygulaması olmayan sözlermiş.
Belediye dışında bu içi boşaltılmış parlak sözlerle bir süreç götürmeyi seçenler, belediye için de de elbette demokratik olmayan idari süreçleri yaratıyorlar. Ve Botav Arama Konferansına, Kent Konseyi, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin davet edilememesini sosyal medyada eleştiren Mimar Bülent Bardak belediyedeki görev yerinden başka bir yere gönderildi.

Sayın Başkan,
Ya demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan, şeffaflıktan, eşitlikten taraf,
Ya doğadan taraf,
Ya Bodrum’dan tarafsınızdır.
Ya da değilsinizdir.
Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı olarak ortada duruyor.
Biz bugün asil olanlar olarak belediyedeyiz. Botav Arama Konferansının düzenlenmesi, çağrılılar, konferansın bütçesinin nasıl ve nelerden oluştuğu, kimin ödediği hakkında açıklama bekliyoruz ve takipçisi olacağız.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL