Bodrum

Bodrum Belediye Meclisi Gündemi

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.04.2023 Çarşamba günü saat:14.00’ te Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun..

Bodrum Belediye Meclisi Gündemi

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.04.2023 Çarşamba günü saat:14.00’ te Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

TOPLANTI GÜNDEMİ

I- Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II- Mazeretlerin Oylanması

III-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

IV- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi Gereği “Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Denetim Raporu’nun” Meclis Bilgisine Sunulması

 1. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis – Bahçelievler – Akyarlar – Karabağ – Akçaalan – Peksimet- İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan 31/03/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

Küresel İklim Değişikliği’ nin etkilerini azaltmak amacıyla alınması gereken tedbirler kapsamında birçok ülkede başlayan “Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşırı su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” teklifine ilişkin alınan 23/03/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu-Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu)

1/1000 ölçekli Bodrum-Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, 192 ada 10 ve 40 parsellerin bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, aynı Kanunun 10. maddesine göre Belediyemizin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

                                   (Plan ve Proje Müdürlüğü)

İlçemiz Yeniköy Mahallesi Göktepe Mevkiinde, 1087-1116-1117-1118-1119-1121-1122-1123-1124-1197 ada muhtelif parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlçemiz Yeniköy Mahallesi Göktepe Mevkii, 1116,1117,1118,1119,1121,1122,1123,1124,1197 ada, muhtelif parseller ve çevresi 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1087 adadaki muhtelif parseller ve çevresi 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(Plan ve Proje Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi.

                                (Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İşgaliye Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Şeffaflık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Gençlik ve Spor Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Turizm Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Tahsil Yardım Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

Belediyemiz Meclisinin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “Ücret Tarifesi” başlığı altına “Vidanjör Kiralaması” ücretinin belirlenerek eklenmesi hususunun görüşülmesi.

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Tur. İnş. San. Tic. AŞ.’ nin finansman ihtiyacı nedeniyle 15.000.000,00-TL (on beş milyon TL.) sermaye artışı yapılmasının görüşülmesi.

(Özel Kalem Müdürlüğü)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 2023 Gider Bütçesinde yer alan 03.2.7.11 kodlu “Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları” tertibinden 2.000.000,00-TL alınarak, Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.2.7.11 kodlu “ Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları” bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

(Bilgi İşlem Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesine istinaden, Belediyemizin işlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması için İller Bankasından kredi kullanılması hususunun ve alınacak araçların alım işleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

                                                            (Fen İşleri Müdürlüğü)

Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince, Bodrum Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL