Bodrum

Cengiz Holding’e Ruhsat Verdik Çünkü…

Bodrum Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat İlknur Ülküm Seferoğlu Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesisin inşaat ruhsatının verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bir süredir basın ve sosyal medyadaki haber..

Cengiz Holding’e Ruhsat Verdik Çünkü…

Bodrum Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat İlknur Ülküm Seferoğlu Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesisin inşaat ruhsatının verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bir süredir basın ve sosyal medyadaki haber ve paylaşımlarda yer alan “Gölköy Mahallesi Gökburun Mevkii’ndeki imarlı parsele ruhsat verilmesi” ile ilgili eksik ya da hatalı bilgiler hakkında, Bodrum Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. İlknur Ülküm Seferoğlu basın toplantısı gerçekleştirerek açıklama yaptı.

Bahse konu olan yer ile ilgili yasal sürecin işleyişiyle ilgili bilgiler veren Seferoğlu, şu ifadelerde bulundu:

“İlgili parsel ve çevresi, ilk olarak; 14.04.2011 tarihinde onaylanan Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kapsamında Turizm Tesis Alanı olarak planlanıp imara açılmıştır. Daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 16.03.2012 tarih ve 2012/38 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup söz konusu plan değişikliğinde de ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak ön görülmüştür.”

Söz konusu taşınmazın “Özelleştirme İdaresi” tarafından 2013 yılında ihale ile özel bir firmaya satıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Seferoğlu, söz konusu parselde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19.11.2021 tarihinde Bakan Oluru ile resen imar uygulamasının gerçekleştirildiğini ifade etti.

İmar Durum Belgesi Düzenlenemedi

Seferoğlu, ilgilinin 04.07.2022 tarihinde İmar Durum Belgesi talebinde bulunduğunu belirtirken, “21.07.2022 tarihi Bodrum Belediyesi yazısı ile tapu kaydında şerhler bulunması, söz konusu alanda plan ve sit tescilleri değişikliği ile ilgili Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı bulunmadığı, doğal sit alanı statüsü ile ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon kararı bulunmadığı gerekçesi ile imar durumu düzenlenemediği ilgilisine bildirilmiştir.” dedi.

“Eksiklikler tamamlandı”

Bildirilen eksikliklerin tamamlanması üzerine Belediye tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne sorulmak ve gerekli yazışmalar yapılmak sureti ile 09.09.2022 tarihinde İmar Durum Belgesi düzenlendiği Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Seferoğlu ilgiliye ruhsat verilmesi ile ilgili şunları açıkladı:

“İlgilinin 09.09.2022 tarihli yapı ruhsatı talebi, Belediyemizce tespit edilen 59 maddelik eksik listesi tamamlanmak, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun uygun görüşleri ve onayları, ilgili kurumlarca düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ve Turizm Yatırım Belgeleri ile Belediyemizce mimari projesinin yürürlükte bulunan imar planı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilmek sureti ile onaylanmıştır.”

Tesis, 500 oda olan eşik değerin altında

Çed Gerekli Değildir Kararı kapsamında da bilgilendirmeler yapan Seferoğlu, “Bilindiği üzere, Çevre Kanuna dayanılarak çıkarılan Çevresel Etki Yönetmeliği’nin ek 2 listesine göre 50 oda ve üzerindeki turizm konaklama tesislerinde Çed Gerekli Değildir Kararı, ek1 listesine göre 500 oda ve üzerindeki turizm konaklama tesislerinde Çed Raporu olmadıkça ruhsat düzenlenememektedir. Söz konusu tesis 500 oda olan eşik değerin altındadır.” dedi.

Söz konusu talebe ilişkin ruhsat başvuru dosyası ekleri ve tüm kurum kuruluşlardan gelen uygun görüşlerin tamamlanmış olduğunu da vurgulayan Seferoğlu, ruhsat talebi yürürlükte bulunan plan, plan hükümleri ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun bulunduğunun da altını çizdi.  

“Hiçbir personele baskı yapılmadı”

İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. İlknur Ülküm Seferoğlu, kamuoyuna yansıdığı gibi hiçbir personele baskı yapılmamış olduğunu ifade ettiği konuşmasında ilgili firmanın kayrılmadığını, sadece dört günde ruhsat düzenlenmediğini, yapılan imar uygulaması ve ön incelemelerle birlikte yaklaşık bir yıl, ruhsat ön onay başvuru tarihinden itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tekrar görüş sorularak ve proje kontrol tarafından tespit edilen eksikler giderilerek yaklaşık 6 ay sonra ruhsat düzenleme sürecine girildiğini belirtti.  

Başkan Yardımcısı Seferoğlu sözlerine şöyle son verdi:

“Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetici ve personeli; tüm iş ve işlemlerinde, 5393 Sayılı Belediye ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuat, yürürlükteki planlar ve hükümleri doğrultusunda, eşitlik, şeffaflık prensipleri ile etik kurallara uygun bir görev bilinciyle halkımıza hizmet etmektedir. İş ve işlemlerimiz ilgili kurumların denetçi ve müfettişleri tarafından periyodik olarak denetlenmektedir ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.”

TMMOB RUHSATIN İPTALİNİ İSTEDİ

Öte yandan, TMMOB Bodrum Temsilciliği, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak ruhsatın verilmesini protesto etmişti. Basın açıklamasına MUÇEP Bodrum ile çevre halkı da destek verdi. Burada konuşan TMMOB İlçe Koordinasyon Kurulu sözcüsü Mustafa Erdoğan, yargı kararına rağmen söz konusu taşınmazın Cengiz Holding’e verildiğini söyledi.

Ruhsat kararının iptalini isteyen Erdoğan, TMMOB olarak karara itiraz edeceklerini belirterek, “Tüm tarafları hukuka ve yargı kararlarına uygun davranmaya davet ediyoruz. Köylü Mehmet Efendi’nin tek evlik ruhsatı 6 ayda çıkmazken Cengiz İnşaat’a 4 günde ruhsat verilmiştir. 6 Aralık’ta ‘ÇED erekli değildir kararını alan Cengiz İnşaat, 12 Aralık’ta inşaat ruhsatını almıştır. Cengiz inşaat 1. derece arkeolojik sit alanına iş makineleri sokmuştur. Buradan Sayın Ahmet Aras’a sesleniyoruz. Nasıl ki Milas Belediye sınırları içindeki Ağaoğlu Projesi’ne aktif olarak tavır aldıysanız, Bodrum’u yaşanmaz kılan doğayı, arkeolojiyi, hukuku tahrip eden bu projeye verdiğiniz ‘ÇED OLUMLUDUR KARARI’ alınıncaya ve malikler belirleninceye kadar ruhsatı derhal iptal edin. İdare hukuktan yana olmalı. TMMOB Bodrum İKK olarak tüm bu idari işlemlerle ilgili gerekli hukuki girişimlerimizi, itirazlarımızı yapmakta olduğumuzu bir kez daha tüm kişi, kurum ve kuruluşlara hatırlatırız” dedi.

YORUMLAR (1)

  1. Hamdullah yildiz diyorki:

    Belediyenin kararini olumlu karsuliyorum.Kendisine muracaat etmis ruhsati da vermek mecburiyetindedir.Yapmamasi suctur.Sivil Toplum kurulusu oldugunu iddia edenler itirazlarini yapsinlar iptal ettirsinler
    Bu kararlara itiraz edenleri tani tani da buyu,adilos bebe diyorum.GUCLERI VARSA,Ç.Ş. B bakanliginin kararlarina itiraz etsinler derim.
    Yerel belediyeleri tumden devre disi birakmis uygulamalara karsi bir diyecekleri olsun,
    Bodrum belediyesine bir seyler demek cok kolay,zor olani yapsinlar

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL