Bodrum

Myndos Antik Kent de Tehlikede!

Yapılaşma, talan iştahı ve betonlaşmanın getirdiği rant bitmiyor! Bodrum’un en bakir koylarını, antik yerleşim alanlarını SİT statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açmak isteyen zihniyet, bu kez de Myndos Antik Kenti’ni gözüne kestirdi!..

Myndos Antik Kent de Tehlikede!

Yapılaşma, talan iştahı ve betonlaşmanın getirdiği rant bitmiyor! Bodrum’un en bakir koylarını, antik yerleşim alanlarını SİT statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açmak isteyen zihniyet, bu kez de Myndos Antik Kenti’ni gözüne kestirdi!

Bodrum Kent Konseyi Karia Kültür Mirası Çalışma Grubu, prehistorik çağların yaşam izlerini taşıyan Myndos Antik Kenti’nin, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2022 gün ve 11996 sayılı kararı ile SİT alanı düşürülerek yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.

Bodrum Kent Konseyi önünde bir basın açıklaması yapılarak, söz konusu kararın bilime ve tarihe ihanet olduğu belirtidi. Arkeolog Ayşe Temiz, Aykut Özet ve Aynur Özet imzasıyla yapılan basın açıklamasında şöyle denildi.

“Myndos antik kenti prehistorik çağdan başlamak üzere günümüze kadar sürekli yerleşim görmüş, Özellikle MÖ 2. Bin de Kar ların önemli bir yerleşmesi olmuştur.Bu çağlardan kalma, yarımada üzerinde kyklopien tarzı dediğimiz büyük taşlar ile inşa edilmiş şehir suru çok önemlidir.

MÖ. 4. yy da Mausollos döneminde yarımadanın ve Karya bölgesinin 3 önemli kentlerinden biridir.

Aynı zamanda , 3 ayrı limanı olan,bölgede ki tek liman şehridir.

MÖ 332 de Büyük İskenderin doğu seferi sırasında şehir direnerek teslim olmamıştır.

Roma çağında Caesar katilleri donanması ile Myndos limanına sığınmışlar ve 2 yıl süresince burada kalmışlardır.

Myndos, Roma çağının çok zengin ve ekonomisi çok düzgün kentlerinden biri idi.

Antik dünya da zeytin, zeytin yağı ve şarabı ile çok ün kazanmıştır

Sayılan bu özellikleri nedeni ile Karia Bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Myndos da bilim kurulları tarafından yapılan arkeolojik kazılar sırasında gerçekleştirilen jeoradar çalışmaları sonucunda,büyük çaplı bir tiyatro, bouleiterion ve tapınaklar ile şehrin kuzey kapısına ait 2 külenin temelleri ,sütunlu yollar ve gymnasion ,hamam,ve Bizans çağına ait kiliselerin kalıntıları tespit edilmiştir.

Hal böyle iken

1. derecede korunması gerekli olan bu antik kente İlişkin olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2022 gün ve 11996 sayılı örmeği ekli kararında, 1. Derece korunması gerekli arkeolojik sit alanı içinde, sit alanı derecesini düşürmek ve yapılaşmaya açma amacı güden bir karar alınmıştır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde

-Korunması gerekli olan taşınmaz Kültür varlıklarının sayımı ve tanımı yapılmış olup Myndos antik kenti kanunun bu maddesi kapsamına  girmektedir.

Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Arkeolojik sit alanlarına yönelik bu tip yapılması istenen müdahaleler yasalar gereği ve bilimsel değerlendirmeler açısından çok sakıncalıdır.

Kamuoyuna ve bilim dünyasına önemle duyurulur

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL