Sayın Vekil, Sizi Göreve Çağırıyoruz!

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin de üyesi olduğu Kadın Koalisyonu, milletvekillerini İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı harekete çağırdı.

Ülke tarihinde ilk defa, hem de “imza törenine ev sahipliği yapmak ve ilk imzacısı olmakla gurur duyulduğu” açıklanan bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM’nin oybirliği ile kabul ettiği onaylama kanunu yok sayılarak “feshedildiği” Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.
TBMM’nin yasama yetkisi gaspı anlamına gelecek şekilde Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan bu düzenleme ile uluslararası nitelikteki bir sözleşmenin feshi söz konusu olamayacağı gibi, sözleşmeden çekilme yönündeki bu karar, Anayasa ile bölgesel ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır.
Karar, Anayasa’nın başlangıç ilkelerine, değiştirilemez hükümlerine ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerine aykırı olduğu gibi, Anayasa’nın 14. maddesinde belirtildiği gibi, devletin yetkisini açıkça kötüye kullanımı anlamına gelmektedir.
Yasal güvencelerimize dokunulmaya çalışılsa da, biz kadınlar hayatlarımız ve şiddetsiz bir dünya için mücadelemize devam edeceğiz. Temel insan haklarımız evrensel, dokunulmaz, devredilmezdir. Bizler haklarımıza sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
Anayasal bir hukuk devleti çerçevesinde şiddetten arındırılmış bir ülke yaratmak için sizi göreve davet ediyoruz/çağırıyoruz. Yetkilerinizi kullanarak, ülkede yaşayan kadınların ve çocukların güvenli ve şiddetsiz yaşam hakkını savunmanızı ve temsil ettiğiniz irademizle İstanbul Sözleşmesi’nin varlığının ve hukuki güvencesinin sürmesi için TBMM’nin ve imzanızın saygınlığına sahip çıkmanızı istiyoruz.
Hepimizin Anayasal haklarına sahip çıkarak, kadın cinayetlerini, tecavüzleri, şiddete uğrayan kadın ve çocukların geleceğini yok sayan anlayışın/zihniyetin karşısında “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” sözünü hayata geçirin.”