Genel Gündem Yaşam

Belediyelerin Yetkileri Valiliklere Devredilecek!

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve içkili yerlerin “sorun alanı” olarak tanımlandığı taslakta, belediyelerin yetkileri valiliklere devredilirken bu tür yerleri açabilmek için kolluk kuvvetlerinden izin alma şartı getiriliyor. Muhtarların özlük hakları ile..

Belediyelerin Yetkileri Valiliklere Devredilecek!

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve içkili yerlerin “sorun alanı” olarak tanımlandığı taslakta, belediyelerin yetkileri valiliklere devredilirken bu tür yerleri açabilmek için kolluk kuvvetlerinden izin alma şartı getiriliyor.

Muhtarların özlük hakları ile ilgili düzenleme, içkili yerlerin de dahil edilmesiyle birlikte taslak haline getirildi. Yasa taslağı, 9 ayrı kanunda 20 değişiklik öngörüyor. Yeni hükümlerin de eklendiği torba yasa teklifinin bayram tatilinden sonra gündeme getirilmesi bekleniyor.

Yasa taslağında, yerel yönetimlerin umuma açık işyerleri ile ilgili yetkilerinde bir takım değişiklikler öngörülüyor. Buna göre;

•İçkili yerlerin açılması sürecinde belediye/özel idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getiriliyor. İçkili yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenecek.

•Mevzuata aykırılığın bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili yerel yönetim tarafından yaptırım uygulanmaması halinde Vali/Kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.

•Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü defa aykırı fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL